Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce regionálních funkcí divadel ve Středočeském kraji 2021-2023

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury a památkové péče
Datum schválení
3.8.2020
Doba platnosti
2021 - 2023
Popis dokumentu
Koncepce regionálních funkcí divadel ve Středočeském kraji na léta 2021-2023 se zaměřuje na definici činností, kterými můžou statutární divadla přispět ke kulturnímu životu v kraji, k rozvoji kraje a vizi jeho budoucnosti jako regionu s rostoucí kvalitou života a rostoucím počtem obyvatel. show
Implementace
Uvedené návrhy v dokumentu jsou implementovány KÚSK prostřednictvím dotace na základě zaslaných žádostí a statistických údajů od jednotlivých statutárních divadel. show
Výchozí legislativa
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva kraje číslo 00-26/2020/ZK ze dne 3. 8. 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně nerelevantní neuvedeno