Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 2004+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
10.9.2004
Doba platnosti
2004 - průběžně
Popis dokumentu
PRVK mají za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury SČK. show
Implementace
PRVK obsahuje zpravidla jedno navrhované řešení zásobení pitnou vodou a likvidace odpadních vod, které je za současných technických a ekonomických podmínek - úrovně technického poznání, ceny stavebních prací, provozních nákladů a dalších faktorů - optimální. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo SČK Usnesení č. 55-21/2004/ZK ze dne 10. 09. 2004
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Jedná se o platný dokument pravidelně aktualizovaný změnami PRVKÚK.

Mapová aplikace: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno