*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KARLOVARSKÝ

i
tisk

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Regina Martincová
Datum schválení
21.1.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Cílem POH kraje je analyzovat stav odpadového hospodářství s ohledem na geografické, demografické, sociální, ekonomické a ekologické podmínky rozvoje regionu a v intencích předpokládaného vývoje odpadového hospodářství v ČR a EU. show
Implementace
Obecně závazná vyhláška Karlovarského kraje ze dne 21. 1. 2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje, která je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních show
Výchozí legislativa
Kraj podle § 43 odst. 1 a v souladu s § 78 odst. 1 a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zpracovává Plán odpadového hospodářství kraje a jeho změny (dále POH kraje) pro jím spravované území. Podle § 43 odst. 2 zákona o odpadech musí být POH kraje v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky a jejími změnami (dále POH ČR).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 46/01/16 ze dne 21. 1. 2016
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Ne průběžně neuvedeno
*