Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor sociálních věcí
Datum schválení
8.9.2022
Doba platnosti
2022 - 2030
Popis dokumentu
Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030 vychází ze zkušeností s dosavadními přístupy eliminace bezdomovectví, včetně přístupů uplatňovaných od r. 2019, zejména pak v době pandemie covid-19, který výrazně posunul opatření hlavního města. show
Implementace
Součástí dokumentu je prováděcí část Matrice opatření a karty opatření (příloha č. 2 usnesení).
Navíc se předpokládají akční plány na tříletá období.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/175 ze dne 8. 9. 2022, prováděcí část Matrice opatření a karty opatření (příloha č. 2 usnesení) pouze vzata na vědomí
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně nerelevantní neuvedeno