*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje 2015-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje 2015-2020
[APRCR SK 2015-2020]
Odpovědná instituceKRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje
Datum schválení28.6.2016
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Programový dokument je rozdělen do několika části. Na analytickou část, která mapuje nabídku, poptávku cestovního ruchu, stávající předpoklady a potenciál cestovního ruchu navazuje syntetická a strategická část. Syntetická část ve formě SWOT analýzy shrnuje základní zjištění analytické části. show
Implementace
Implementaci dokumentu řídí Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Středočeského kraje.
Výchozí legislativaKoncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014–2020 (MMR)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 151-23/2016/ZK ze dne 28. 6. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuV roce 2018 by měl být Radou kraje schválen nový již připravený Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 2018–2023.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 2020 neuvedeno
*