Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje 2015-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
28.6.2016
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Programový dokument je rozdělen do několika části. Na analytickou část, která mapuje nabídku, poptávku cestovního ruchu, stávající předpoklady a potenciál cestovního ruchu navazuje syntetická a strategická část. Syntetická část ve formě SWOT analýzy shrnuje základní zjištění analytické části. show
Implementace
Implementaci dokumentu řídí Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Středočeského kraje.
Výchozí legislativa
Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014–2020 (MMR)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 151-23/2016/ZK ze dne 28. 6. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
V roce 2018 by měl být Radou kraje schválen nový již připravený Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 2018–2023.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 2020 neuvedeno