Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Krátkodobý realizační plán pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování Jihomoravského kraje 2022-2023

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství
Datum schválení
19.12.2022
Doba platnosti
2022 - 2023
Popis dokumentu
Krátkodobý realizační plán rozvíjí „Strategii Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 2020-2028“ a je nástrojem pro její implementaci. Jednotlivé aktivity, hlavní a specifické cíle jsou zde podrobně definovány. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen Radou Jihomoravského kraje na své 85. schůzi usnesením č. 5750/22/R85.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1× ročně neuvedeno