*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Jihomoravského kraje Online indikátory
pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Jihomoravský kraj Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 2012 2020
Jihomoravský kraj Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017 2014 2017
Jihomoravský kraj Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016 2006 2016
Dokumentů: 3

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Jihomoravský kraj Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020 2016 2020
Jihomoravský kraj Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje 2011-2020 2011 2020
Jihomoravský kraj Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010] 2005 2019
Jihomoravský kraj Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2015-2019 2015 2019
Jihomoravský kraj Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023 2016 2023
Jihomoravský kraj Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2014-2020 2014 2020
Jihomoravský kraj Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020 2014 2020
Jihomoravský kraj Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje 2010-2018 2010 2018
Jihomoravský kraj Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018 2014 2018
Jihomoravský kraj Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje 2006-2013 2006 2013
Jihomoravský kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2015-2017 2015 2017
Dokumentů: 11

Celkem dokumentů: 14


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*