*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2016 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Logo ZK KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Zdravý kraj KRAJ JIHOMORAVSKÝ
web Zdravý kraj a MA21
FB stránky ZM a MA21

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

*