*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2016 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Logo ZK KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Zdravý kraj KRAJ JIHOMORAVSKÝ
web Zdravý kraj a MA21
FB stránky ZM a MA21
Politik ZK a MA21
Ing. Antonín Tesařík
Telefon
+420 541 651 150
E-mail
Koordinátor ZK a MA21
PhDr. Simona Svitáková
Telefon
+420 541 658 835
E-mail

KRAJ JIHOMORAVSKÝ


Strategie,
cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů


Rozpočty,
finance

.. ve vztahu
   ke strategiím


Indikátory

.. pro měření výstupů
   a efektivity


Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Území kraje

Strategické dokumenty v území V území kraje je evidováno 13 strategických dokumentů a 17 archivních. Strategické dokumenty území
... můžete zobrazit dokumenty s cíli jen k danému tématu:
.. vyberte dokumenty dle tématu
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
Životní prostředí
Udržitelná spotřeba a výroba
Doprava
Zdraví
Místní ekonomika
Vzdělávání a výchova
Kultura a místní tradice, sport
Sociální prostředí
Zemědělství a venkov
Globální odpovědnost

Města, obce, mikroregiony a MAS v území kraje

Města/obce (702): Drnovice, Habrovany, Tučapy (orp Vyškov), Krásensko, Luleč, ...

Mikroregiony (9): Mikroregion Letovicko, Mikroregion Drahanská vrchovina, Svazek obcí Panství hradu Veveří, Svazek obcí Větrník, Mikroregion Kuřimka, ...

MAS (1): MAS Moravský Kras, ...

Zobrazit všechna místa
Příklady dobré praxe 31 příkladů dobré praxe na území kraje z 10 míst
264 střípků dobré praxe na území kraje z 38 míst Příklady dobré praxe
Videa, webkamery 6 webkamer z 6 míst
Webkamery v kraji

14 videí z 6 míst
Videogalerie kraje
Statistika místní Agendy 21 počet obcí, měst a regionů v kraji v Kategoriích MA21:
z - 5 ,   D - 5 ,   C - 4

počet členů asociace NSZM v kraji:
  kraj: 1
  město, obec: 10
  mikroregion: 3
celkem v kraji 14 členů Statistika místní Agendy 21
Regionální produkty a udržitelný turismus
Regionální značky:
Certifikované služby pro cyklisty v kraji: služby na cyklistevitani.cz

*