Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
28.4.2022
Doba platnosti
2022 - 2030
Popis dokumentu
Jedná se o dlouhodobý základní koncepční dokument Jihomoravského kraje platný do roku 2030. show
Implementace
Bližší informace o způsobu implementace dokumentu se nachází v Implementační části SRJMK 2021+.
Výchozí legislativa
Ustanovení § 12 zákona č. 248/2000 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 1060/22/Z12
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne jednou ročně neuvedeno