Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor kancelář ředitele
Datum schválení
27.2.2020
Doba platnosti
2020 - 2025
Popis dokumentu
Tento strategický dokument zahrnuje analýzu současného stavu, ve kterém se tento projekt po cca 10 letech svého fungování nachází, ale především návrhovou část, ze které vyplývá vize Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 a určení směru, kterým by se měl Jihomoravský kraj při realizaci tohoto show
Implementace
Koordinátor PZK zpracovává každoročně plán aktivit pro daný rok. Plnění plánu aktivit se hodnotí prostřednictvím informativní zprávy, kterou projednávají Pracovní skupina PZK, Rada a Zastupitelstvo ZJMK. Celkové plnění Koncepce PZK bude zhodnoceno po uplynutí doby její realizace, tj. nejdříve v r. show
PZK JMK 2020–2025 je implementačním plánem k dokumentu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 29. zasedání usnesením 2537/20/Z29
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1× ročně neuvedeno