Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství
Datum schválení
9.12.2013
Doba platnosti
2014 - 2018
Popis dokumentu
V dokumentu jsou uvedeny na základě monitoringu obcí a pracovníků nestátních neziskových organizací základní údaje o Romech žijících v Jihomoravském kraji, souhrn nejzávažnějších problémů v rámci integrační politiky v jednotlivých oblastech (bydlení, vzdělávání, romská kultura, zaměstnanost, show
Implementace
Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji pro období 2014 – 2018 navazuje na předcházející koncepční dokument Strategie romské inkluze v Jihomoravském kraji z období 2010 – 2013. show
Výchozí legislativa
Střednědobý plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 – 2014, byl schválen Zastupitelstvem v červnu 2011, (str. 56-58);
Koncepce prevence kriminality v Jihomoravském kraji 2013 – 2016 byla schválena 20. 9. 2012 na 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno zastupitelstvem JMK usnesením č. 855/13/Z 9
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Strategie byla schválena usnesením zastupitelstva JMK v bodě č. 29 na straně 15 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno