Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí
Datum schválení
16.6.2005
Poslední aktualizace
2010
Doba platnosti
2005 - 2019
Popis dokumentu
Strategický dokument k ochraně přírody a krajiny v JMK Cílem je vytvořit funkční koncepční systém ochrany přírody a krajiny, tj. stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje. show
Implementace
Prostřednictvím ESI fondů (OP ŽP, OP Rybářství, PRV), Ministerstva životního prostředí (Národní programy, Program péče o krajinu, Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace, Program obnovy přirozených funkcí krajiny) a Ministerstva zemědělství. show
Výchozí legislativa
Ke zpracování koncepce kraje zavazuje ustanovení § 77a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno zatupitelstvem JMK usnesením č. 210/05/Z 4
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno