Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravy
Datum schválení
19.4.2012
Doba platnosti
2012 - 2030
Popis dokumentu
Předmětem studie je Komplexní projekt rozvoje jádra regionální železniční dopravy v Jihomoravském kraji (JMK) s horizontem realizace do roku 2020. show
Implementace
Nespecifikováno.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument schválila Rada Jihomoravského kraje na své 160. schůzi usnesením č. 11865/12/R160.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne Nerelevantní neuvedeno