*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
[PR JMK 2018-2021]
Odpovědná instituceKRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje
Datum schválení1.3.2018
Doba platnosti2018 - 2021
Popis dokumentu
Základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Konkretizuje strategické cíle a rozvojová opatření ve formě konkrétních aktivit, určuje jejich nositele a stanoví způsob implementace a financování. show
Implementace
Skrze navržená opatření a aktivity, které mají indikátory a své garanty v podobě odborů KrÚ JMK.
PR JMK 2018-2021 je implementačním plánem k dokumentuAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
Na PR JMK 2018-2021 navazuje implementační dokumentProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
Výchozí legislativaStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
13. zasedání Zastupitelstva JMK, bod č. 57, usnesení č. 993/18/Z13
RTF
Hodnocení SEAJHM024K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+2 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno

Archiv

*