Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2023

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
23.6.2022
Doba platnosti
2023 - 2023
Popis dokumentu
Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2023 konkretizuje strategii Jihomoravského kraje nastavenou a schválenou ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021–2023. Akční plán obsahuje a reflektuje konkrétní strategii podpory a rozvoje služeb v roce 2023. show
Implementace
Realizuje a koordinuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve spolupráci s ustanovenými pracovními skupinami.
AP RSS JMK 2023 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021–2023
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 1592/22/Z16 (bod č. 88)
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1× ročně neuvedeno