Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství
Datum schválení
28.2.2019
Doba platnosti
2019 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025 analyzuje současný stav sportovního prostředí na území Jihomoravského kraje. show
Implementace
Součástí KRS JMK 2019-2025 je akční plán - přehled konkrétních aktivit kraje v oblasti tělovýchovy a sportu, který vychází ze stanovených cílů a priorit. Každoročně probíhá monitoring naplňování KRS JMK 2019-2025 a vyhodnocení formou informativní zprávy.
Výchozí legislativa
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen na 19. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením č. 1786/19/Z19 (bod č. 106)
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1× ročně neuvedeno