*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRegionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020
[RIS JMK 2014-2020]
Odpovědná instituceKRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje
Datum schválení19.6.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie představuje nástroj, jehož prostřednictvím dochází k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. show
Implementace
Program Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje pro období 2014 – 2020 bude implementován širokým spektrem subjektů z řad veřejného a soukromého sektoru (viz. strategické cíle a jednotlivé specifické cíle uvedené v dokumentu)
Výchozí legislativaNárodní RIS3 strategie schválená vládou 8.12.2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválena Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1161/14/Z 12
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuDokument je schválen usnesením Zastupitelstva JKM v bodě č. 36 na str. 16 výpisu.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
*