Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor ochrany prostředí MHMP
Datum schválení
19.8.2014
Poslední aktualizace
2014
Doba platnosti
2013 - 2033
Popis dokumentu
ÚEK hl. m. Prahy je základním koncepčním dokumentem města v oblasti rozvoje zásobování města palivy a energií a vytváření podmínek pro zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i alternativních/obnovitelných zdrojů. Jde o celoměstskou oborovou strategii pro oblast energetiky. show
Implementace
Na základě níže uvedených rozvojových cílů, priorit a opatření by mělo dojít k vytvoření tzv. Akčního plánu pro implementaci ÚEK, která by měla obsáhnout participaci a spolupráci všech organizačních složek města. show
Na ÚEK HMP 2013-2033 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Zpracování ÚEK ukládá Praze zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2014 ze dne 19. 8. 2014
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno