Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Akční plán pro implementaci územní energetické koncepce hl. m. Prahy 2018-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Kancelář strategie a rozvoje Institutu plánování a rozvoje HMP
Datum schválení
17.7.2018
Doba platnosti
2018 - 2022
Popis dokumentu
Rada hl. m. Prahy přijala na svém jednání ze dne 14.2.2017 usnesení č. 322, kterým předepsala vyhotovení akčního plánu pro implementaci Územní energetické koncepce. Hl. m. Prahy (AP ÚEK HMP). show
Implementace
Akční plán pro implementaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy definuje více než 60 konkrétních aktivit. show
AP ÚEK HMP 2018-2022 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zpracování ÚEK ukládá Praze zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení č. 1761 z 26.jednání Rady hlavního města Prahy
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 4 roky neuvedeno