Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Strategie romské integrace v hlavním městě Praze 2022-2030

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Primátor hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury a cestovního ruchu (oddělení národnostních menšin a cizinců)
Datum schválení
8.9.2022
Doba platnosti
2022 - 2030
Popis dokumentu
Potřeba zpracování SRI (historicky prvního pražského dokumentu samostatně zaměřeného na téma romské integrace), vznikla na základě všech odborných diskuzí a výstupů při práci na aktualizaci Koncepce politiky hl. m. show
Implementace
Implementace SRI bude koordinována skupinou, složenou z Krajského romského koordinátora, zástupce CSSP a zástupců odborů MHMP, kteří jsou garanty jednotlivých specifických cílů SRI, tedy odboru sociálních věcí MHMP, odboru bytového fondu MHMP, odboru zdravotnictví MHMP, odboru školství, mládeže a show
SRI HMP 2022-2030 je implementačním plánem k dokumentu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 39/205 ze dne 8. 9. 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně 3 roky neuvedeno