Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám 2021-2025

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury a cestovního ruchu (oddělení národnostních menšin a cizinců)
Datum schválení
22.1.2021
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Dokument přináší obraz o práci v oblasti národnostních menšin na území hl. m. Prahy, seznamuje se skladbou národnostních menšin v pražském prostředí a přináší jejich popis. Navrhuje i priority pro předmětné období 2021-2025.
Implementace
Přímo v dokumentu je samostatná část věnována prioritám hl. m. Prahy v dané oblasti pro období 2021-2025, kterým chce hl. m. Praha věnovat pozornost v rámci rozvoje dané oblasti. Jednotlivých priorit v koncepci je celkem 12 a jsou dále definovány garantem, formou financování či termínem plnění. show
Na KOPONARMEN HMP 2021-2025 navazuje implementační dokument
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením číslo 23/35 ze dne 22. 1. 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno