Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ VYSOČINA

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina 2017-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Datum schválení
27.3.2018
Doba platnosti
2017 - 2025
Popis dokumentu
„Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025“ je strategickým a koncepčním dokumentem, který je vytvořen pro nastavení efektivního modelu rozvoje, řízení a propagace cestovního ruchu na území Kraje Vysočina. show
Implementace
Pro zdárnou implementaci Strategie CR je určující aktivní podpora politických představitelů Kraje Vysočina. Stěžejní je institucionální zajištění implementace, tzn. ustavení „Rady pro Strategii CR“ show
Výchozí legislativa
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0337/02/2018/ZK.ze dne 27. března 2018.
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně ročně neuvedeno