Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Datum schválení
12.9.2016
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 představuje střednědobý dokument Královéhradeckého kraje vymezující tematické oblasti, ve kterých kraj hodlá finančně podporovat realizování projektů směřujících k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020. show
Implementace
Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Za realizaci dokumentu je zodpovědný KH kraj.
Výchozí legislativa
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Přílohou Dotační strategie je prováděcí dokument - Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno