*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020
[DS KHK 2017-2020]
Odpovědná instituceKRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Datum schválení12.9.2016
Doba platnosti2017 - 2020
Popis dokumentu
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 představuje střednědobý dokument Královéhradeckého kraje vymezující tematické oblasti, ve kterých kraj hodlá finančně podporovat realizování projektů směřujících k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020.
Implementace
Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Za realizaci dokumentu je zodpovědný KH kraj.
Výchozí legislativaStrategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuPřílohou Dotační strategie je prováděcí dokument - Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno

Archiv

*