Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ VYSOČINA

Strategie rozvoje Kraje Vysočina 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
8.9.2020
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Strategie rozvoje územního obvodu Kraje Vysočina je střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje, který specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. show
Implementace
Strategická část definuje na základě zjištění v analytické části a SWOT analýze základní rozvojové směry na úrovni prioritních oblastí. Prioritních oblastí je celkem 5 a jsou dále rozpracovány do úrovně opatření a aktivit. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0470/05/2020/ZK dne 8.9.2020
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Ne ročně neuvedeno