Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Územní energetické koncepce Pardubického kraje - aktualizace 2018

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
odbor majetkový, stavebního řádu a investic - energetický manažer
Datum schválení
19.2.2019
Doba platnosti
2018 - 2043
Popis dokumentu
Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území Pardubického kraje. show
Implementace
K implementaci dokumentu slouží akční plán, který obsahuje opatření sloužící k udržitelnému nakládání s energiemi.
Výchozí legislativa
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Nařízení vlády ČR č. 232/2015, o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje - Z/308/19
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 5 let neuvedeno