Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí do 2025

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor Kancelář primátora Magistrátu hl. m. Prahy
Datum schválení
28.8.2018
Doba platnosti
2019 - 2025
Popis dokumentu
Celoměstská koncepce je zaměřena na součinnost Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), městských částí Prahy (MČ) a dalších organizací zřízených HMP při řešení společných úkolů rozvoje informatiky v oblastech systémů celopražského významu. show
Implementace
Dokument neobsahuje implementační část, ale stanovuje principy realizace rozvoje pražských informačních systémů a způsob plánování a rozhodování o konkrétních realizačních projektech. show
CMK ICT HMP 2019-2025 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů; Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady HMP č. 2037 ze dne 28. 8. 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne Min. 1 rok neuvedeno