Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Strategie ICT hl. m. Prahy 2019-2025

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor Kancelář primátora MHMP
Datum schválení
30.9.2019
Doba platnosti
2019 - 2025
Popis dokumentu
Strategie ICT HMP určuje a potvrzuje hlavní cíle budování a provozu informačních systémů hlavního města Prahy. Dokument zároveň navazuje na předchozí schválené koncepce provozu a rozvoje informatiky MHMP do roku 2019. show
Implementace
Na Strategii ICT HMP 2019-2025 bude dále navazovat podrobná prováděcí koncepce ICT.
Výchozí legislativa
Strategické cíle eGOV ČR (Digitální Česko); Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014-2020; Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských
částí na období do roku 2025; Koncepce provozu a rozvoje informatiky MHMP do roku 2019; Strategie napojování dalších klíčových systémů MHMP na integrační platformu; Koncepce Smart Prague do roku 2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno