Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Akční plán k RIS3 strategii Středočeského kraje 2017-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Středočeské inovační centrum
Datum schválení
8.6.2017
Doba platnosti
2017 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán představuje soubor projektových záměrů, intervencí a opatření, které realizuje nebo plánuje realizovat kraj prostřednictvím Středočeského inovačního centra (SIC) a dalších projektů ostatních subjektů aktivně působících v regionálním inovačním ekosystému (výzkumné organizace, vzdělávací show
Implementace
Akční plán představuje implementační část RIS3 Strategie. Akční plán se skládá z projektů, jejichž příprava a realizace je v gesci různých veřejných i soukromých subjektů a jejichž financování je plánováno z veřejných (národních nebo evropských) i soukromých zdrojů. show
AP RIS3 SK 2017-2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení Zastupitelstva kraje č. 100-13/2014/ZK ze dne 15.9.2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje dne 8. 6. 2017
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno