Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Krajská příloha k národní RIS 3 Středočeský kraj (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Středočeské Inovační centrum
Datum schválení
15.9.2014
Doba platnosti
2014 - průběžně
Popis dokumentu
RIS3 Strategie Středočeského kraje představuje dlouhodobý plán na zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje založený na inovacích a využití výzkumných kapacit pro hospodářský růst. show
Implementace
Dokument v Návrhové části formuluje klíčové oblasti změn a návrh implementační struktury ve Středočeském kraji. Na RIS3 SK navazuje Akční plán na období 2017-2018. show
Na RIS3 SK 2014 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva kraje č. 100-13/2014/ZK ze dne 15.9.2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Během roku 2017 probíhala aktualizace RIS3 Strategie Středočeského kraje za účasti partnerů z firemní, výzkumné a veřejné sféry. Ti se podíleli na formulaci cílů Strategie a návrhu konkrétních projektů a záměrů k realizaci, které tvoří základ Akčního plánu RIS3.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 2017 neuvedeno