Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Datum schválení
22.4.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze představuje základní strategický rámec, který formuluje hlavní principy a žádoucí směřování agend, jež v kontextu hl. m. Prahy souvisejí s tématem bydlení. Jedná se o celoměstský dokument nahrazující Koncepci bytové politiky hl. m. show
Implementace
Na Strategii rozvoje bydlení v HMP bude dále navazovat Akční plány. show
Výchozí legislativa
Záměr na zpracování Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze má oporu ve třech dokumentech celoměstského významu:
- Platný Strategický plán hl. m. Prahy (Aktualizace 2016)
- Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy pro volební období 2018-2022
- Teze rozvoje bydlení v Praze 2019 zpracované Výborem pro bydlení ZHMP
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/9 ze dne 22.04.2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne 2 roky neuvedeno