Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí (2019)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The Sustainable Mobility Plan for Prague and its environs (2019)
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Pracovní skupina Plánu udržitelné mobility HMP / Odbor dopravy HMP
Datum schválení
24.5.2019
Doba platnosti
2019 - 2030
Popis dokumentu
Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (PUM HMP) je základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast dopravy a její infrastruktury. Plán řeší dopravu jako celek, neodtrhává od sebe jednotlivé druhy dopravyy. show
Implementace
Plán mobility nastavuje proces realizace, tj. tvorbu akčních plánů, průběžné monitorování naplňování Plánu a zajišťování průběžných aktualizací v případě potřeby. Za tím účelem jsou definovány role, odpovědnost a principy postupů v rámci implementace projektu. show
Výchozí legislativa
Strategický plán hlavního města Prahy
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/32 ze dne 24. 5. 2019
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Ano 1 rok neuvedeno