*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, aktualizace 2017-2042 (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Radek Chvátal
Datum schválení
21.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2042
Popis dokumentu
Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území Karlovarského kraje. show
Implementace
opatření, krajský a státní dotační program
Výchozí legislativa
Státní energetická koncepce, Plán odpadového hospodářství, Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstva Karlovarského kraje usnesením č. ZK 217/06/18 ze dne 21. 6. 2018
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Ne nerelevantní neuvedeno
*