*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, aktualizace 2017-2042 (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Radek Chvátal
Datum schválení
21.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2042
Popis dokumentu
Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území Karlovarského kraje. show
Implementace
opatření, krajský a státní dotační program
Výchozí legislativa
Státní energetická koncepce, Plán odpadového hospodářství, Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstva Karlovarského kraje usnesením č. ZK 217/06/18 ze dne 21. 6. 2018
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Ne nerelevantní neuvedeno
*