*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
22.11.2013
Doba platnosti
2013 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013 – 2020 je aktualizací předchozího stejnojmenné strategie platné v letech 2008 – 2012. show
Implementace
Implementaci strategie zajišťuje příspěvková organizace Karlovarského kraje - Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP). Strategie je realizována prostřednictvím jednotlivých projektů.
Výchozí legislativa
Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013, Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 306/11/13
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- 2 roky neuvedeno
*