Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Datum schválení
22.6.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 (dále též PRCR 2014 - 2020) představuje základní strategický dokument v rámci aktivní regionální politiky Královéhradeckého kraje určující pro stanovené období základní orientaci politiky cestovního ruchu show
Implementace
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 bude implementován širokým spektrem subjektů z řad veřejného a soukromého sektoru (viz priority a jednotlivá opatření uvedené v předchozích částech dokumentu, dále viz projektové záměry shromážděné v akčním plánu). show
Výchozí legislativa
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/22/1482/2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ano 2018 - průběžná evaluace (na konci platnosti Akčního plánu), 2021 - ex-post evaluace (po ukončení realizace programu) neuvedeno