Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (revize 2023) [akt. 2023]

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Pražský inovační institut, z. ú.
Datum schválení
14.9.2023
Poslední aktualizace
2023
Doba platnosti
2018 - průběžně
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS HMP) je specificky zaměřeným koncepčním dokumentem, který rozpracovává vybrané cíle Strategického plánu hlavního města show
Implementace
Pro úspěšnou realizaci je klíčové formulovat k jednotlivým cílům konkrétní projekty s určením věcného gestora a finančního zdroje. Za tímto účelem by měla pokračovat tvorba akčních plánů na dvouletá období.
Výchozí legislativa
Důvodem změn je rozšíření a aktualizace datové základny oblasti inovací a uvedení RIS3 HMP do souladu s krajskou kartou Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027. To je nezbytný předpoklad pro všechny pražské projekty, jako je např. podání žádosti projektu Prague Smart Akcelerátor+.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 6/66 ze dne 14.9.2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2020 neuvedeno