Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Dopravní plán hlavního města Prahy 2021-2025

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)
Datum schválení
22.3.2021
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Dopravní plán (plán dopravní obslužnosti) je základní koncepční dokument o dopravní obslužnosti území, který v souladu s § 5 zákona č. 194/2010 Sb. show
Implementace
Dokument je implementován přímo.
Výchozí legislativa
§ 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ZVS)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno Radou hlavního města Prahy usnesením číslo 584 ze dne 22. 3. 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně průběžně neuvedeno