Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Krajský akční plán III Praha (2023)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Pražský inovační institut, z. ú.
Datum schválení
26.10.2023
Doba platnosti
2024 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že je podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, show
Výchozí legislativa
Hlavní město Praha realizuje projekt „Krajský akční plán III Praha“ v rámci Výzvy č. 02_20_082 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - Akční
plánování v území - v rámci specifického cíle SC 3 – Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 7/40 ze dne 26.10.2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno