Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Nepřímé vazby: Tematické vazby

Krajský akční plán III Praha (2023)


Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Krajský akční plán III Praha (2023)
1. – Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity
2. – Polytechnické vzdělávání
3. – Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli
4. – Kariérové poradenství
5. – Podpora čtenářské gramotnosti
6. – Podpora matematické gramotnosti, podpora finanční gramotnosti
7. – Rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka, studenta a účastníka neformálního vzdělávání
8. - Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetenci ve vzděláváni
9. – průřezové téma: Digitální kompetence