*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KARLOVARSKÝ

Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010]
[POPP KK 2003]
Odpovědná instituceKRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituciOdbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Regina Martincová
Datum schválení9.12.2010
Poslední aktualizace2010
Doba platnosti2003 - průběžně
Popis dokumentu
S ohledem na nově přijaté dokumenty a skutečnosti, ke kterým v posledních 3 letech došlo, přistoupil Krajský úřad Karlovarského kraje v roce 2010 k zadání jednorázové základní aktualizace celého dokumentu. show
Implementace
Protipovodňová opatření pro území vyhodnocená jako ohrožená povodněmi jsou v kompetenci jednotlivých obcí.
Výchozí legislativaStrategie ochrany před povodněmi pro území České republiky; Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky a Usnesení č. 1129/2002 ze dne 13.11.2002.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. j. ZK 342/12/10 ze dne 09.12.2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*