Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Regina Martincová
Datum schválení
9.12.2010
Poslední aktualizace
2010
Doba platnosti
2003 - průběžně
Popis dokumentu
S ohledem na nově přijaté dokumenty a skutečnosti, ke kterým v posledních 3 letech došlo, přistoupil Krajský úřad Karlovarského kraje v roce 2010 k zadání jednorázové základní aktualizace celého dokumentu. show
Implementace
Protipovodňová opatření pro území vyhodnocená jako ohrožená povodněmi jsou v kompetenci jednotlivých obcí.
Výchozí legislativa
Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky; Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky a Usnesení č. 1129/2002 ze dne 13.11.2002.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. j. ZK 342/12/10 ze dne 09.12.2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno