*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KARLOVARSKÝ

i
tisk

Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Regina Martincová
Datum schválení
9.12.2010
Poslední aktualizace
2010
Doba platnosti
2003 - průběžně
Popis dokumentu
S ohledem na nově přijaté dokumenty a skutečnosti, ke kterým v posledních 3 letech došlo, přistoupil Krajský úřad Karlovarského kraje v roce 2010 k zadání jednorázové základní aktualizace celého dokumentu. show
Implementace
Protipovodňová opatření pro území vyhodnocená jako ohrožená povodněmi jsou v kompetenci jednotlivých obcí.
Výchozí legislativa
Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky; Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky a Usnesení č. 1129/2002 ze dne 13.11.2002.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. j. ZK 342/12/10 ze dne 09.12.2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*