Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2022-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Ředitel MHMP
Datum schválení
8.9.2022
Doba platnosti
2022 - 2027
Popis dokumentu
Protikorupční strategie HMP definuje základní strategický rámec protikorupční politiky HMP na období 2022-2027, který navazuje na dosud přijatá protikorupční opatření a dále tato protikorupční opatření rozvíjí. Plynule navazuje na předchozí Protikorupční strategii hlavního města Prahy 2017-2019. show
Implementace
Součástí strategie je i příloha, která už přímo obsahuje 36 opatření k naplnění této strategie. Jednotlivá opatření často naplňují více než jeden cíl (resp. dlouhodobý strategický cíl) a nejsou proto ve vlastním dokumentu k jednotlivým cílům přiřazeny. show
Výchozí legislativa
Vládní koncepce boje s korupcí
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 39/211 ze dne 8. 9. 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne jednou ročně (zpráva k 31.1. ) neuvedeno