Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2022-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor sociálních věcí
Datum schválení
8.9.2022
Doba platnosti
2022 - 2027
Popis dokumentu
Koncepce se zaměřuje na systémová opatření při realizaci PPRCH na území hlavního města Prahy. Podporuje optimalizaci a stabilizaci sítě realizátorů programů specifické primární prevence a zvyšování odborných předpokladů pracovníků, kteří se věnují preventivní práci s dětmi a mládeží. show
Implementace
Součástí Koncepce PPRCH 2022 - 2027 je Akční plán primární prevence rizikového chování v hl. městě Praze pro období 2022-2025. Akční plán vychází z realizovaných analýz a šetření v oblasti primární prevence rizikového chování v hl. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/177 ze dne 8. 9. 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Indikátory, odpovědnosti za realizaci, termíny, struktura oblastí a cílů dokumentu je naplněna údaji uvedenými v Akčním plánu 2022-2025, jež je součástí Koncepce. V Koncepci toto není uvedeno.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne nerelevantní neuvedeno