*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ ZLÍNSKÝ

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 [akt. 2013]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ ZLÍNSKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení
18.12.2013
Poslední aktualizace
2013
Doba platnosti
2009 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje Zlínského kraje představuje střednědobý dokument, jehož cílem je nabídnout scénář jeho významného přiblížení či dosažení průměrné hospodářské úrovně Evropské unie, při respektování principů udržitelného rozvoje. show
Implementace
Strategie rozvoje Zlínského kraje představuje rámcový strategický rozvojový dokument, jež bude v horizontu svého naplňování dále zpřesňován doprovodnými dokumenty pracujícími s větší úrovní detailu a sledujícími kratší časový horizont. Jejich existence bude zaměřena především na: show
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0237/Z10/13 dne 18.12.2013
PNG
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Původní strategie byla schválena dne 16.12.2008.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano ročně neuvedeno
*