*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ ZLÍNSKÝ

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 [akt. 2013]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 [akt. 2013]
[SR ZLK 2009-2020]
Odpovědná instituceKRAJ ZLÍNSKÝ
Garant za instituciOdbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení18.12.2013
Poslední aktualizace2013
Doba platnosti2009 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje Zlínského kraje představuje střednědobý dokument, jehož cílem je nabídnout scénář jeho významného přiblížení či dosažení průměrné hospodářské úrovně Evropské unie, při respektování principů udržitelného rozvoje. show
Implementace
Strategie rozvoje Zlínského kraje představuje rámcový strategický rozvojový dokument, jež bude v horizontu svého naplňování dále zpřesňován doprovodnými dokumenty pracujícími s větší úrovní detailu a sledujícími kratší časový horizont. Jejich existence bude zaměřena především na: show
Výchozí legislativaZákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0237/Z10/13 dne 18.12.2013
PNG
Hodnocení SEAMZP083K
Relevance ke kohezní politice 2007-20133 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuPůvodní strategie byla schválena dne 16.12.2008.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano ročně neuvedeno
*