Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Datum schválení
26.4.2021
Doba platnosti
2021 - 2032
Popis dokumentu
Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 dle zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu (ve znění zákona č. 230/2016 Sb. show
Implementace
Nástrojem implementace by měly být čtyřleté akční plány.
Výchozí legislativa
§ 5 odst. d) zákona č. 115/2001 Sb., zákon o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením číslo 911 ze dne 26. 4. 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno