Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Cirkulární Praha 2030: Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku (2022)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Pražský inovační institut
Datum schválení
27.1.2022
Doba platnosti
2022 - 2030
Popis dokumentu
Cirkulární Praha 2030 – Strategie hl. m Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku představuje rámec pro aktivity, kterými město podpoří další rozvoj v oblasti oběhového hospodářství. show
Implementace
Na Strategii dále naváže implementační dokument v podobě Akčního plánu, který bude po dobu platnosti Strategie do roku 2030 pravidelně hodnocen a aktualizován.
Výchozí legislativa
Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 33/17 ze dne 27.1.2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno