Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Strategie Hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování 2022-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor sociálních věcí
Datum schválení
8.9.2022
Doba platnosti
2022 - 2027
Popis dokumentu
Strategie stanovuje obecný politický rámec a priority hl. m. Prahy v oblasti ochrany a naplňování potřeb jednotlivců i společnosti před negativními dopady látkových i nelátkových závislostí. Smyslem politiky hl. show
Implementace
Implementace by měla probíhat prostřednictvím dvouletých Akčních plánů.
Výchozí legislativa
§ 29 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/176 ze dne 8. 9. 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno