Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2022–2027 [akt. 2022]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy – Oddělení národnostních menšin a cizinců
Datum schválení
27.1.2022
Poslední aktualizace
2022
Doba platnosti
2022 - 2027
Popis dokumentu
Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2022–2027 je hlavním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v oblasti integrace cizinců do společnosti. Dokument navazuje na dva předešlé dokumenty z let 2014 a 2018. Na jeho tvorbě se podílelo 70 zástupců Magistrátu hl. m. show
Implementace
Pražská koncepce je vypracována s platností pro období 2022–2027. Konkrétní kroky pro realizaci priorit stanovených Koncepcí jsou každoročně rozpracovány v akčních plánech. Každé z doporučení obsahuje i výčet aktérů, kteří by se měli na jejich realizaci podílet.
Výchozí legislativa
Strategie migrační politiky ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 33/12 ze dne 27.1.2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 5 let neuvedeno