Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Územní energetická koncepce Středočeského kraje 2019-2043

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
1.6.2020
Doba platnosti
2019 - 2043
Popis dokumentu
ŮEK SČK zpřesňuje a rozvíjí cíle státní energetické koncepce a určuje strategii pro jejich naplňování. Zároveň představuje podklad pro zpracování zásad územního rozvoje nebo územního plán. show
Implementace
Akční plán má za cíl stát se prováděcím nástrojem ÚEK pomocí něhož budou postupně realizovány konkrétní aktivity v procesu naplňování definovaných rozvojových cílů v oblasti energetického hospodářství kraje a aktivit subjektů působících na území SČK. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva SČK č. 104-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně 1x za 5 let neuvedeno