Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (2005) [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
10.3.2005
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2005 - 2030
Popis dokumentu
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (dále jen „Plán rozvoje“) je dokumentace, která si klade za cíl určit další směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu. „Plán rozvoje“ je zpracován s výhledem na cca 15 let (do roku 2030). show
Implementace
Průběžná aktualizace internetové aplikace. Odpovídá KrÚ KVK.
Výchozí legislativa
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Plán byl schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 72/03/05 dne 10. 03. 2005.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Dokument v aktuální verzi existuje pouze v elektronické podobě, jelikož je aktualizován průběžně na základě návrhů jednotlivých oprávněných subjektů (obcí popř. provozovatelů vodohospodářské infrastruktury). Další informace jsou uvedeny na webu: http://webmap.kr-karlovarsky.cz/prvk/
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ano Ne průběžně neuvedeno