Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství / KrÚ Pk
Datum schválení
16.12.2015
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje byl zpracován na základě § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. show
Implementace
POH PK není jen plánem kraje, potažmo krajského úřadu, ale všech subjektů působících na území (dokonce i mimo území) Pardubického kraje. Směrná část uvádí přehled nástrojů pro plnění stanovených cílů. Dále se zabývá systémem řízení změn v odpadovém hospodářství. show
Výchozí legislativa
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje - Z/383/15
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1 x za dva roky neuvedeno