Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Datum schválení
25.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje je klíčovým strategickým dokumentem pro oblast vzdělávání. Jeho struktura vychází z dlouhodobého záměru České republiky. show
Implementace
Naplňování jednotlivých opatření se realizuje prostřednictvím finanční podpory ze strany kraje formou dotačních titulů, administrací rozvojových programů, připomínkováním příslušné legislativy, doporučeními ze strany orgánů Karlovarského kraje a dále prostřednictvím samotné činnosti jednotlivých show
Výchozí legislativa
Zpracování DLZ KK 2012 vychází z ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Náležitosti dlouhodobého záměru stanoví vyhláška č. 15/2005 Sb..
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva kraje č. ZK 72/02/16 ze dne 29.2.2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno